خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
بررسی ارتباط بین تيپ های شخصيتی و فرسودگی شغلی
بررسی ارتباط بین تيپ های شخصيتی و فرسودگی شغلی
قیمت : 22,727 تومان20,909 تومان
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه
قیمت : 28,408 تومان26,136 تومان
بررسی ارتباط ميان رضایت زناشویی و هوش همسران
بررسی ارتباط ميان رضایت زناشویی و هوش همسران
قیمت : 28,408 تومان26,136 تومان
بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها
بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها
قیمت : 44,317 تومان40,772 تومان
رشته تحصیلی
رشته تحصیلی شما چیست؟
ثبت نظر

رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مديريت تعارض بين مديران آموزشی و اجرايی دانشگاه

رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مديريت تعارض بين مديران آموزشی و اجرايی دانشگاه

پژوهشی جامع و کامل همراه با طرح الگو

رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مديريت تعارض بين مديران آموزشی و اجرايی دانشكده های تربيت بدنی

دانشگاه های كشور + ارائه ی الگو

فرمت : word

تعداد صفحات : (260 با فونت نازنین با سایر فونت ها 281 صفحه)


فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه ........................................................................................................... 1

زيربناي نظري تحقيق ................................................................................................ 4

تعارض و ماهيت آن ................................................................................................. 4

ديدگاه هاي متفاوت پيرامون تعارض سازماني ................................................................... 8

انواع تعارض ....................................................................................................... 10

تعارض و اثرات اصلي آن ......................................................................................... 13

علل ايجاد تعارض در سازمان ها ................................................................................. 15

تعارض و تغيير ..................................................................................................... 18

تعاض و اثربخشي سازمان ....................................................................................... 19

راهبردهاي پيشگيري و راهكارهاي رفع تعارض .............................................................. 20

سبك ها و راهبردهاي مديريت تعارض ......................................................................... 22

تفرقه انداختن و حكومت كردن، سركوب كردن تعارض، حل سازنده تعارض، رويكردهاي حل تعارض، چانه زني، ميانجي گري و حكميت ....................................................................................................................... 22

خلاصه بحث تعارض .............................................................................................. 30

هوش عاطفي ...................................................................................................... 30

هوش عاطفي و ريشه هاي تاريخي آن ......................................................................... 31

پايه هاي بيولوژيكي عواطف و هوش عاطفي ............................................................... 35

ديدگاه هاي متفاوت پيرامون هوش عاطفي .................................................................... 37

مؤلفه هاي هوش عاطفي گلمن .................................................................................... 40

مؤلفه خودآگاهي، مؤلفه مديريت، مؤلفه آگاهي اجتماعي، مؤلفه مهارت هاي اجتماعي، مؤلفه خودانگيزي ....................................................................................................................... 40

توجه معاصر به هوش عاطفي ................................................................................... 46

فهرست مطالب

تقسيم بندي افراد بر اساس IQ و EQ از ديدگاه جك بلوك ................................................. 47

نقش وراثت و محيط در هوش عاطفي ........................................................................ 48

ويژگي هاي افراد با هوش عاطفي بالا و پائين .............................................................. 49

هوش عاطفي در محل كار ..................................................................................... 51

آموزش و يادگيري هوش عاطفي ........................................................................... 55

خلاصه بحث هوش عاطفي ................................................................................... 57

ارتباطات و چهارچوب مفهومي آن ............................................................................ 58

هدف و اهميت ارتباطات ........................................................................................ 61

فرايند و انواع ارتباطات......................................................................................... 63

مهارت هاي ارتباطي مديران .................................................................................. 66

تعريف مهارت هاي ارتباطي ................................................................................... 66

مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن ....................................................................... 66

مهارت كلامي، مهارت بازخورد و مهارت شنود مؤثر .................................................... 66

خلاصه بحث ارتباطات ........................................................................................ 71

الگو (مدل) ..................................................................................................... 71

نظريه هاي الگوسازي انواع الگو ........................................................................ 71

بيان مسأله ..................................................................................................... 76

اهميت و ضرورت تحقيق .................................................................................... 78

اهداف تحقيق ................................................................................................. 80

پيش فرض هاي تحقيق ..................................................................................... 81

محدوديت هاي تحقيق ....................................................................................... 81

تعريف واژه ها و اصطلاحات .............................................................................. 82


فهرست مطالب

فصل دوم: پيشينه تحقيق

تعارض ..................................................................................................... 86

تحقيقات انجام شده در داخل كشور ................................................................... 90

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور ................................................................ 90

هوش عاطفي

تحقيقات انجام شده در داخل كشور ...................................................................... 95

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور .................................................................. 98

ارتباطات (مهارت هاي ارتباطي)

تحقيقات انجام شده در داخل كشور ..................................................................... 103

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور ................................................................. 106

نتيجه گيري از مرور ادبيات تحقيق ..................................................................... 108

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

روش تحقيق ............................................................................................... 111

جامعه آماري .............................................................................................. 111

نمونه تحقيق ............................................................................................... 112

متغيرهاي تحقيق ......................................................................................... 112

ابزار هاي تحقيق .......................................................................................... 113

نحوه امتياز دهي و پايايي پرسشنامه هاي تحقيق ..................................................... 114

نحوه جمع آوري اطلاعات ............................................................................... 117

روش هاي آماري ......................................................................................... 117

رعايت مسائل اخلاقي .................................................................................... 118

فهرست پيوست ها :

پيوست شماره 1 : نامه همراه پرسشنامه

پيوست شماره 2 : پرسشنامه مشخصات فردي و هوش عاطفي

پيوست شماره 3 : پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي

پيوست شماره 4 : پرسشنامه راهبردهاي مديريت تعارض

پيوست شماره 5 : نسخه اصلي پرسشنامه هوش عاطفي

بخشی از متن :

مقدمه

دانشگاه به عنوان يك عامل اجرايي در آموزش و تربيت فرد وهدايت وي به سمت شهروندي موثر و مفيد به حال جامعه ، داراي نقش موثر بوده و بدون ترديد تامين كننده ي نيروي انساني مورد نياز جامعه درآ‌ينده خواهد بود . به همين دليل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر كمي و كيفي رشد و گسترش يافته و تقاضا براي راهيابي روز به روز زيادتر مي شود و تعداد كثيري دانشجو براي تحصيل و برخورداري از مزاياي آن به اين مراكز روي مي آورند .

دانشگاه بعنوان يك نهاد تعليم و تربيت از همه نهادهاي اجتماعي پيچيده تر است . دانشگاه همانند ساير سازمان هاي رسـمي بايستي با وظايف ساخت ، اداره و جهت دادن به تركيب پيچيده اي از منابع انساني درگير گردد . بر خلاف اغلب سازمانهاي رسمي توليد دانشگاه انسان است و اين امر موجب پيدايش مسائل ويژه در مديريت دانشگاه مي گردد .

از جمله مسائلي كه دانشـگاه به عـنوان يك سـازمان با آن روبرو اسـت مساله تعارض[1] و عدم موافقت هاست. فعاليت هاي سازماني مستلزم تعامل بين افراد وگروه هاي سازمان مي باشد . در سازمان ها افراد مختلفي در رده هاي گوناگون مشغول انجام فعاليت ها و وظايف خود مي باشند . لازمه انجام اين فعاليت ها ارتباط دو جانبه يا چند جانبه افراد با همديگر بوده كه مي توانند زمينه ساز ايجاد تعارض باشند

بنابراين يكي از عمده ترين و در عين حال غير قابل اجتناب ترين مسائل در سازمان ها تعارض بين افراد و گروه هاي موجود در آنها مي باشد .دانشگاه نيز از اين امر مستثنا نيست . « اصولا خمير مايه مديريت نظام هاي آموزشي با تعارض عجين است » (لي فام وهووئه2، 1974، ترجمه نائلي، 1370 ).

بايد به خاطر داشت، اين وجود تعارض نيست كه باعث اختلال و از هم پاشيدگي روابط در سازمان مي شود؛ بلكه مديريت غير اثر بخش تعارض ها است كه سبب نتايج نامطلوب مي شود . تعارض در حد معقول يك جنبه طبيعي و مطلوب در هر رابطه اي است و اگر مديريت تعارض به شكل سازنده صورت گيرد بسيار ارزشمند خواهد بود ( كتزلز 3 و همكاران ، ترجمه كريمي ، 1378 ).

بنابراين سازمان هاي ورزشي بخصوص دانشكده هاي تربيت بدني براي اينكه بتوانند برنامه هاي اصولي تربيت بدني را در جهت تأمين سلامت جسماني و رواني دانشجويان ارائه دهند و زمينه هاي مساعدي را براي رشد و پرورش استعدادهاي ورزشي دانشجويان ايجاد نمايند و از حداكثر توان جسماني و رواني و فكري كاركنان خود بهره گيرند، بايد اختلافات ، كشمكش ها و تعارضات را به گونه اي موثر و سودمند اداره كنند . از كساني كه نقش مهمي در شـناسايي ، هدايت و حل تعارضـات در سـازمان ها دارند ، مديران آن سـازمان ها مي باشند . توانايي برخورد مديران با تعارض و اداره آن در موفقيت و اثر بخشي كاركنان و سازمان هاي آنها اثر بسزايي دارد .

يكي از مهمترين عواملي كه تعيين كننده توانايي مدير در حل موثر تعارض است، برخورداري او از هوش عاطفي[2] است. برخلاف آنچه كه درگذشته تصـور مي شد و هوش شناختي را تنها عامل موفقيت افراد مي دانستند امروزه هوش عاطفي را از عوامل تعيين كننده موفقـيت افراد در كار و زندگي مي دانند (گلمن[3] ، 1995 ) .آنچه كه امروزه هوش عاطفي ناميده مي شود، در اصل منبع اصلي انرژي ، قدرت ، آرزو و اشتياق انسان است و دروني ترين ارزش ها و اهداف فرد را در زندگي فعال مي سازد. با توسعه عاطفي فرد مي آموزد كه احساسات خود و ديگران را تاييد كند و براي آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گويد و در مي يابد كه عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حياتي و سودمندي در اختيار او مي گذارند . اين واكنش قلبي است كه نبوغ خلاق و شهود را شعله ور مي سازد . فرد را با خود صادق مي گرداند ، روابط اطمينان بخش برقرار مي كند ، تصميمات مهم را روشن مي كند ، قطب نماي دروني براي زندگي و كار فراهم مي آورد و شخص را به پيشآمدهاي غيرمترقبه و راه حل هاي موفقيت آميز رهنمون مي سازد ( كوپر[4] ، 1980 ، به نقل از عزيزي ،1377 ) .

تحقيقات نشان مي دهند كه حل تعارض در سازمان ها نياز به ايجاد يك محيط مسالمت آميز ، كاهش تبعيض وبرقراري عــدالت ، يادگيري مشاركتي ، پيــشگيري از خــشونت و تفــكر انتقـادي دارد ( كاترين[5] ، 1995 ) . مديراني مي توانند چنين محيط هايي را خلق كنند كه از هوش عاطفي بالايي برخوردار باشند .

مدير با داشتن شعور عاطفي بالا مي تواند نسبت به تعارض آگاهي بيشتري كسب نمايد و بدين وسيله سريع تر و صحيح تر تعارض را شناسايي كند و با همدلي و اطمينان به هدايت سودمند آن بپردازد و از اين طريق محيطي فراهم آورد كه كاركنان از سلامت رواني بيشتري در آن برخوردار شوند . چرا كه افراد با داشتن يك رابطه سالم ، احساس پذيرش ، درك حمايت ، ارزش ، اعتماد و اهميت مي كنند و اين تامين كننده سلامت رواني و افزايش كارايي و سودمندي افراد است . در چنين فضايي است كه مديريت تعارض به شكل سازنده آن امكان پذير مي شود .

همچنين از ديگر عوامل مؤثر در حل تعارضات در سازمان علاوه بر جلوگيري از دخالت ذهنيت در ارتباطات سازماني و پذيرش نظرات ديگران و .... برخورداري مدير از مهارت هاي ارتباطي مي باشد (سلطاني، 1380).

يك مدير چنانچه بتواند گوينده خوب و فرستنده خوب ، شنونده خوب و گيرنده خوب باشد ، مشاركت افراد درون و بيرون سازمان را از طريق جلب اعتماد فراگير تامين خواهد كرد و اين امر موفقيت او را در دستيابي به اهداف سازمان تضمين خواهد كرد .

دستيابي اهداف آموزش و پرورش در دانشگاه ها منوط به استفاده بهينه از منابع انساني ، مالي و تجهيزاتي است . اما پويايي نظام آموزشي به عوامل مختلفي از جمله وجود روابط سالم و به دور از هرگونه تيرگي و همكاري و همدلي بين كاركنان دارد تا افراد بتوانند در محيطي پويا و سالم در جهت تحقق اهداف شخصي و سازماني گام بردارند .

........................

..........

زير بناي نظري تحقيق

يكي از عمده ترين و در عين حال غير قابل اجتناب ترين مسائل در سازمان ها تعارض بين افراد و گروه هاي موجود در آنها مي باشد. مديران معمولاً نسبت به تعارض نگرشي منفي داشته و از آن هراسان و گريزان هستند و سعي در از بين بردن و سركوب كردن يا ناديده انگاشتن آن دارند. علت اساسي اين امر، عدم اطلاع از ماهيت و ويژگي هاي تعارض است.

مفـيد و قابل استفـاده بودن تـعـارض، بـسـتگي به شناخت مدير از ويژگـي هاي تعـارض، علـل شكل گيري و همچنين توانايي و آمادگي مدير در حل تعارض دارد. مدير براي آنكه بتواند اثربخشي سازمان را افزايش دهد به مشاركت و همكاري اعضاء سازمان نياز دارد؛ در اين راستا او بايد كاركنان را برانگيزد و به ارتباطات آزاد و دو طرفه معتقد باشد و توانايي حل تعارض ميان افراد، گروه ها يا ميان دو يا چند ديدگاه را به شيوه اي كه پيامد آنها به دستيابي هدف هاي سازمان رهنمون شود، داشته باشد.

يكي از مهم ترين عواملي كه تعيين كننده توانايي مدير در حل مؤثر تعارض است، برخورداري او از هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي است. در اين فصل ابتدا به بررسي مباني نظري تعارض و سپس مباني نظري هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي پرداخته مي شود و در پايان فصل نظريه هاي الگو سازي و طرح تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

تعارض

تعارض و ماهيت آن :

اگر همكاري و رفتارهاي خوب اجتماعي در يك طرف پيوستاري كه چگونگيِ كار كردن افراد وگروهها را با يكديگر در سازمان ها توصيف مي كند، قـرار گيرد؛ در طـرف ديگر آن مطـمئنا ً تعـارض قـرار مي گيرد . اين واژه معاني زيادي دارد و براي اشاره به رويدادهايي با دامنه وسيع نظير اضطراب هاي دروني ناشي از نيازها و خواسته هاي رقابتي ( تعارض دروني ) تا خشونت باز بين كشورها ( جنگ ) مورد استفاده قرار مي گيرد ( بارون وگرين برگ ، 1990 ) . در حوزه رفتار سازماني تعارض عمدتا‌ً به مواردي اشاره دارد كه در آن واحدها يا افراد در درون يك سازمان به جاي ....


1-Conflict

2- Lefaum and Hedvieh

1- Getzels

2-Emotional Intelligence

3-Goleman

4-Cooper

5-Katerine

رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مديريت تعارض بين مديران آموزشی و اجرايی دانشگاه

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي_1555962083_3262_1635_1918.zip0.52 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 23,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت
فروشگاه فایل