خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
بررسی ارتباط بین تيپ های شخصيتی و فرسودگی شغلی
بررسی ارتباط بین تيپ های شخصيتی و فرسودگی شغلی
قیمت : 22,727 تومان20,909 تومان
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه
قیمت : 28,408 تومان26,136 تومان
بررسی ارتباط ميان رضایت زناشویی و هوش همسران
بررسی ارتباط ميان رضایت زناشویی و هوش همسران
قیمت : 28,408 تومان26,136 تومان
بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها
بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها
قیمت : 44,317 تومان40,772 تومان
رشته تحصیلی
رشته تحصیلی شما چیست؟
ثبت نظر

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95

پژوهشی کامل در حوزه بهداشت موضوعی جدید و تازه

  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت.
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.
  • بسیار مرتب و منظم

تعداد صفحات : 74

فرمت : قابل ویرایش word یا Docx

چكيده:

برنامه‌ریزی به‌عنوان اساسی‌ترین ابزار نيل به مباحث توسعه شهری مطرح است. از مباحث عمده توسـعه شهری، بحـث مـديريت پسماند، در جهت بهره‌وری مناسب و حفظ محیط‌زیست می‌باشد. تحقيق حاضر، اين بحث را به‌صورت منطقه‌ای در اسـتان کهگلویه و بویراحمد بامطالعه شهر گچساران مورد مطالعه قرار داده است. روش تحقيق بر اساس هدف توصيفي- تحليلي و ازنظر ماهيت كاربردي است. نتايج نشـان داد كـه كل پسماند توليدي اين شهر حدود 150 تن در روز است که البته این میزان در فصول مختلف سال تغییر می‌یابد. در اين تحقيق نحوه جمع‌آوری و حمل‌ونقل دفع زباله در سطح شهر گچساران در سـال 1395 موردبررسی قـرار گرفت. نتايج حاصله نشان می‌دهند كه به‌طور متوسط در روز مقدار زباله توليدي شهر گچساران 150 تن در روز می‌باشد و توليد سـاليانه زباله در اين شهر 54750 تن زباله است. به ازاي هر نفر چيزي در حدود 830 گرم در روز می‌باشد كه نسبت به متوسط كشور ايران (با معادل 600 تا 800 گرم در روز) تنها كمي بيشتر می‌باشد. متأسفانه در سيستم مديريتي موجود مشكلات مختلفي ازجمله مديريت سنتي، عدم آگاهي از فنّاوری‌های جديد، استفاده از نيروهاي غیرمتخصص، فقدان پشتوانه تحقيقاتي لازم براي اصلاح وضع جديد، عملكرد پائين و غیربهداشتی وسايل و روش‌های جمع‌آوری زباله وجود دارد كه سبب تلنبار شدن زباله‌ها در نقاط مختلف شهر، نشت شيرابه و تجمع حيوانات ولگرد و حشرات موذي، افزایش بیماری‌های مرتبط و غیربهداشتی شدن فضاي كلي شهر شده است. با توجه به نتایج حاصل لازم است باتدبیر روش‌های اصلاحی و نوین تغییرات اساسی در مدیریت مواد زائد شهر ایجاد گردد تا از افزایش اثرات زیست‌محیطی ناشی از موارد مذکور در آینده جلوگیری شود.


کلمات کلیدی: مـديريت پسماند، توسـعه شهری، اثرات زیست‌محیطی، مواد زائد شهری، زباله توليدی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده........................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق....................................................................................................2

مقدمه .......................................................................................................................3

مدیریت پسماند شهری .....................................................................................................4

1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری .....................................................................4

1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری ............................................................................6

1-1-1 تولید ..............................................................................................................6

1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش .....................................................................................6

1-1-3 جمع‌آوری .........................................................................................................7

1-1-4 حمل‌ونقل ..........................................................................................................8

1-1-5 پردازش و بازیافت ...............................................................................................8

1-1-6 دفن نهائی .........................................................................................................8

1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان .....................................................9

1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ....................................................................................9

1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا ............................................................................... 11

1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران ....................................................................................13

1-4 انواع مواد زائد جامد شهری ......................................................................................15

1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری .........................................................................18

1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن .............................................................19

1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان ...................................19

1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری .................................................................22

1-7-1 کاهش تولید مواد زائد .........................................................................................23

1-7-2 استفاده مجدد ...................................................................................................23

1-7-3 بازچرخش ......................................................................................................24

1-7-4 بازیافت .........................................................................................................24

1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری ...................................................24

1-8-1 پردازش در محل .............................................................................................25

1-8-2 آسیاب کردن ..................................................................................................25

1-8-3 تفکیک و جداسازی ..........................................................................................25

1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) .................................................................................26

1-8-5 کمپوست خانگی ..............................................................................................26

1-8-6 سوزاندن ......................................................................................................26

1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ................................................................27

1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد ..............................................................................30

1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی .............................................................................32

1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد ...................................................................33

1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری .........................................................................34

1-10-3 بازیافت مواد از زباله .......................................................................................34

1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست ................................................................................35

1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله.................................................................36

1-11 بیان مسئله......................................................................................................36

1-12 اهداف تحقیق ..................................................................................................38

1-12-1 هدف اصلي طرح (General Objective)......................................................38

1-12-2 اهداف ويژه طرح (Specific Objectives) ....................................................38

1-12-3 اهداف كاربردي طرح ......................................................................................39

1-12-4 فرضيات يا سؤالات طرح .................................................................................39

1-13 پیشینه تحقیق ....................................................................................................39

فصل دوم روش کار ....................................................................................................42

2-1 منطقه مورد مطالعه .............................................................................................. 43

2-2 روش کار .........................................................................................................43

فصل سوم یافته‌ها و نتایج .............................................................................................45

3-1 مدیریت پسماند ...................................................................................................46

3-2 منابع توليد پسماند ...............................................................................................46

3-3 بررسي وضعيت فعلي روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان گچساران ............................46

3-4 وضعيت فعلي روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهاي مسكوني .....................................................47

3-5 بررسي وضعيت فعلي روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ...........................................48

3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ........................................................49

3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه‌های موقت ...........................................................................50

3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه‌های موقت به محل دفن ............................................................50

فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری .........................................................................................54

4-1 نتیجه‌گیری ..........................................................................................................55

4-2 مقایسه گچساران با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها .......................................55

4-3 پیشنهادات ............................................................................................................58

فصل پنجم منابع............................................................................................................60

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا .................................................. 10

جدول 2-1: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا .................................................... 12

جدول 3-1: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ..............................................12

جدول 4-1: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) .....................................14

جدول 5-1: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد .................................................. 17

جدول 6-1: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان ............................................................ 20

جدول 7-1: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور ............................................................... 21

جدول 8-1: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط

و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ............................................................................. 22

جدول 9-1: مصارف مواد بازیافتی از زباله ........................................................................ 28

جدول 1-3: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ...............................................50

جدول 1-4: مقایسه گچساران با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها .......................... 57

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد............................................ 56

نمودار 2-4: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ............................................... 56

نمودار 3-4: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست ....................................................... 57

فهرست تصاویر

عنوان صفحه

تصویر 1-3 ماشین حمل زباله در محل تخلیه پسماند ................................................................51

تصویر 1-10 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) ................................................51

تصویر 3-3 محل دفن پسماندهای شهری (به‌صورت تلنبار کردن) ..................................................52

تصویر 4-3 سوزاندن غیربهداشتی پسماندهای شهر در محل دفن ...................................................52

تصویر 5-3 سگ‌های ولگرد در محل دفن پسماندها ..................................................................53

تصویر 6-3 محل دفع پسماندها .........................................................................................53

منابع:

1- عمرانـي ق. ، "مـديريت مـواد زائـد جامـد". جلـد دوم، انتشـارات دانشگاه آزاد اسلامي، ص 23, 1384.

2- بهروز الف. ، "جهان‌بینی ديني و محیط‌زیست درآمدی بر نگـرش اسلام به طبيعت"، مجله محیط‌شناسی، ص 97-106, 1382.

3- زاهدين لباف م. ، "اجراي عدالت درباره محیط‌زیست بین‌المللی؛ حقوق و راه‌حل‌ها"، مجله حقوق، نشريه دفتر خدمات حقوق بين مللی جمهوري اسلامي ايران، ص 185-171, 1383.

4- A. Bagchi, "Design of Landfills and Integrated Solid Waste Management. John Wiley and Sons, Inc. pp, 2004.

5- عبدلي م. ع . و جليلي قاضی‌زاده م. ، "ارزيابي توانـايي انطبـاق فناوری‌های نـو مـديريت پسـماندها در كشـور"، دانشـگاه شـهيد بهشـتي،1386 .

6- C. Ludwing, S. Hellweg, and S. Stucki, "Municipal Solid Waste Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. New York. pp 52-53, 2003.

7- ملكوتيان م. و يغماييان ك. ، "بررسي آگـاهي، نگـرش و عملكـرد مردم شهر كرمان در زمینه مديريت مواد زائـد جامـد"، مجلـه دانشـكده بهداشت و انسـتيتو تحقيقـات بهداشـتي دانشـگاه علـوم پزشـكي تهـران، 1382.

8. A.pruss and etal (who),safe management of wast from health care activities, 1995.

9- بهجت ح. ، مواد زائد جامد، مرکز کشوری مدیریت سلامت. 1384.

10- عمراني ق. ، "مواد زائد جامد"، چاپ اول، جلد اول، زمستان، 1373.

11- عبدلي م. ، "سيستم مواد زائد شهري و روش‌های کنترل آن"، انتشارات سازمان بازيافت و تبديل مواد زائد،1372.

12- عموئي، ع. ، تعيين نوع و مقدار مواد زائد جامد در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکي بابل، 1380.

13- سعيد نيا الف. ، مواد زائد شهري، کتاب سبز شهرداری‌ها، جلد هفتم، انتشارات سازمان شهرداری‌هاي کشور.

14- عباسپور م. ، "مهندسی محیط‌زیست"، جلد دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي، ص 918 تا ص 928، 1376.

15 - موسوی، ج. ، "بررسی منابع آنالیز کمی و کیفی پسماند"، 1383.

16- توکلي الف. ، "بررسي زباله‌هاي صنعتي و خانگي شهر اراک"، پایان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشکده بهداشت دانشگاه تهران ص 246، 1375.

17- مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه‌ریزی شهری. 1385.

18- پرورش ع. و همکاران، بررسي وضعيت جمع‌آوری و حمل‌ونقل و دفع مواد زائد جامد استان اصفهان، مجموعه مقالات يازدهمين همايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (دانشکده بهداشت). 1381.

19- ولوئي م. و همکاران، "بررسي وضعيت جمع‌آوری و دفع زباله در شهر راور کرمان"، از مجموعه مقالات نهمين همايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.

20- شاه علي ع. ، "بررسي مديريت مواد زائد جامد در شهر تهران"، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهر تهران، 1384.

21- نزولی م. و همکاران، "بررسي وضعيت مديريت پسماند در بیمارستان‌های دولتي همدان"، مجموعه مقالات دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (دانشکده بهداشت)، 1388.

22- بذرافشان الف. و همکاران، " نرخ توليد زائدات بيمارستاني" ، از مجموعه مقالات دوازدهمين همايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (دانشکده بهداشت)، 1388.


23- VP. Gayathri, K. Pokhrel,"Biomedical solid waste management in an Indian hospital: a case study." Waste Management. pp 592-599. 2005.

24- M. Maroosi,"Investigation on health care wastes quantity & quality and related management in Sabzevar. MS Thesis. Tehran University of medical science, pp102-116, 2007.

25- سعیدنیا الف. ، فضای سبز شهری. وزارت کشور. 1384.

26- مجله شهرداری‌ها، شماره 67 ، 1386.

27- H. Bahrami, "Investigation on health care wastes and Possibility of related management in Kerman.",MS Thesis Kerman University of medical science. pp 132-152, 2008.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

gachsaran_1546723663_2840_1635_1831.zip0.25 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 47,047 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت
فروشگاه فایل