خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
بررسی ارتباط بین تيپ های شخصيتی و فرسودگی شغلی
بررسی ارتباط بین تيپ های شخصيتی و فرسودگی شغلی
قیمت : 20,000 تومان
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه
قیمت : 25,000 تومان
بررسی ارتباط ميان رضایت زناشویی و هوش همسران
بررسی ارتباط ميان رضایت زناشویی و هوش همسران
قیمت : 25,000 تومان
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 96
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 96
قیمت : 44,000 تومان
رشته تحصیلی
رشته تحصیلی شما چیست؟
ثبت نظر

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

بررسی میزان تاثیر گیاه پالایی در حذف آلاینده ها

پژوهشی کامل در حوزه بهداشت موضوعی جدید و تازه

  • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
  • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
  • رفرنس دهی استاندارد دارد.
  • کاملترین در سطح اینترنت.
  • گارانتی بازگشت وجه دارد.

تعداد صفحات : 66

فرمت : قابل ویرایش word یا Docx

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده............................................................................................................................1

فصل اول:کلیات تحقیق..........................................................................................................2

1-1 مقدمه .......................................................................................................................3

1-2 تعریف گیاه پالایی .........................................................................................................4

1-2-1 انواع روش های پاکسازی .............................................................................................4

1-2-2 گیاه پالایی دو مکانیسم اصلی دارند..................................................................................4

1-2-3 مشخصه گیاهان مناسب برای گیاه پالایی ...........................................................................4

1-2-4 انباشتگرها ...............................................................................................................5

1-3 انواع فرایندهای گیاه پالایی ...............................................................................................5

1-4 فلزات سنگين و دسترسي آنها در خاك ...................................................................................6

1-4-1 واكنش گياهان به فلزات سنگين .......................................................................................6

1-4-2 پالايش فلزات سمي ....................................................................................................6

1-4-3 باکتری ها به دو دلیل فلزات را جذب خود می کنند ................................................................7

1-4-4 مکانیسم های اتصال فلز به جدار خارجی سلول را می توان به سه دسته تقسیم کرد.............................7

1-4-4-1 متیله کردن فلز در چند مرحله انجام می گیرد ....................................................................8

1-4-4-2 ترکیب گروه متیل تولید شده با فلز ................................................................................8

1-4-5 فیتواکسترکشن ...........................................................................................................9

1-4-5-1 خصوصیات بهترین گیاهانی که برای فیتواکسترکشن مورد استفاده قرار می گیرند...........................11

1-5 گیاه پالایی طبیعی و گیاه پالایی تیمارشده با مواد شیمیایی ...........................................................12

1-5-1 نقش قارچ Arbuscular mzcorrhiya درگیاه پالایی ...........................................................13

1-5-2 خصوصيات باكتريهاي مؤثر در پالايش سبز ........................................................................14

1-5-3 نقش باكتريها و جمعيت ميكروبي خاك در پالايش سبز خاكهاي آلوده .............................................14

1-6 بیوتکنولوژی و گیاه پالایی ..............................................................................................17

1-6-1 كاربرد مهندسي ژنتيك براي بهبود گياه پالايي .....................................................................25

-6-2 امکان استفاده از گیاهان بعد از فرایند گیاه پالایی ...................................................................25

1-6-3 مصرف توليدات گياه پالايي ...........................................................................................26

1-6-4 توليد انرژي ............................................................................................................26

1-6-5 آينده گياه پالايي .........................................................................................................27

1-6-6 مزیت های گیاه پالایی...................................................................................................28

1-6-7 محدودیت های گیاه پالایی...............................................................................................29

1-6-8 گياه پالايي خاک هاي آلوده به " فنانترن" با استفاده از گياه سورگوم ..............................................30

1-6-9 تاثيرمخلوط دوگياه يونجه و فسكيو درگياه پالایی خاك آلوده به نفت خام سبك .....................................30

1-6-10 قابليت زيست پالايي خاكهاي آلوده به آرسنيك توسط كلم زينتي ..................................................32

1-7 فناوری زیست پالایی برای حذف آلودگی های نفتی در خاک وآب ....................................................33

1-7-1 حذف آلودگی های نفتی ...................................................................................................34

1-7-1-1 سه فرم کلی برای زیست پالایی وجود دارد ........................................................................35

1-7-2 ساختار نفت .............................................................................................................36

1-7-2-1 میکرو ارگانیزم های مسئول تجزیه نفت ...........................................................................37

1-7-2-2 مکانیزم های تجزیه اجزای نفت خام ................................................................................37

1-8 اهداف تحقیق .................................................................................................................39

1-8-1 هدف اصلي طرح (General Objective) ................................................................39

1-8-2 اهداف ويژه طرح (Specific Objectives) .............................................................39

1-8-3 اهداف كاربردي .........................................................................................................39

1-8-4 فرضيات يا سؤالات تحقیق .............................................................................................39

1-9 پیشینه تحقیق ................................................................................................................39

فصل دوم مواد و روش ها ......................................................................................................41

2-1 مواد و روش ها ...........................................................................................................42

فصل سوم یافته ها و نتایج ......................................................................................................43

3-1 گیاه پالایی در کجا استفاده می شود ؟ ....................................................................................44

3-2 مزیت ها و معایب گیاه پالایی ...........................................................................................44

3-2-1 مزیت های گیاه پالایی در مقایسه با مدل کلاسیک ................................................................44

3-2-2 معایب گیاه پالایی در مقایسه با مدل کلاسیک .....................................................................45

3-3 هدف از گیاه پالایی و تکنولوژی زیستی ..............................................................................45

3-3-1 ارزیابی خطر .........................................................................................................46

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات ......................................................................................47

4-1 نتیجه گیری ..............................................................................................................48

4-1-1 بررسی و مقایسه تاثیر گیاه پالایی بر روی دفع آلودگی خاک ..................................................48

4-2 پیشنهادات ...............................................................................................................48

فصل پنجم منابع ...............................................................................................................50

5-1 منابع ....................................................................................................................51

فهرست جداول

عنوان جدول صفحه

جدول(3-1): آزمایش های گیاه پالایی در نواحی مختلف از آمریکا ....................................................44

جدول(4-1): مقایسه ای بین روش های بدون گیاه و گیاه پالایی جهت کاهش آلودگی نفتی خاک................... 48


چکیده :

توسعه سریع تکنولوژي هاي جدید، همراه با یکسري مشکلات محیطی از جمله آلودگی خاك، آب و هوا است. آلوده شدن خاك بوسیله فلزات سنگین ساختار و تنوع زیستی خاك را بهم می زند. گیاه پالایی از روش هاي نوین در پاکسازي خاك از فلزات سنگین می باشد. گیاه پالایی از جمله روش هاي پیشنهادي است که با انباشت عناصر سنگین در اندام هوایی گیاهان، خروج این عناصر از خاك هاي آلوده را امکان پذیر می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی ژن های مسئول در تجزیه ترکیبات نفتی باکتری های مؤثر در زیست پالایی آلودگی های نفتی و انتقال این ژن ها به گیاهان مناسب و شناسایی گیاهانی که خود دارای قدرت تجزیه ترکیبات نفتی جهت حفظ محیط زیست است.

این مطالعه به روش مروري-توصیفی بر روي مطالعات کتابخانه ای در مورد گیاه پالایی انجام گردید. نتایج نشان می دهد که تفاوت زیادی بین استفاده از گیاه پالایی و عدم استفاده از آن در کاهش آلودگی خاک وجود دارد وگیاه پالایی می تواند بین 13 تا 50 درصد کاهش آلودگی خاک را بهبود بخشد.


کلمات کلیدی : فلزات سنگین، آلودگی خاک، گیاه پالایی، آلودگی های نفتی، زیست پالایی.

منابع :

- سليماني امين آبادي، م. ،" پالايش خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي و فلزات سنگين سرب و نيكل به وسيله گياهان ." ١٣٨٢ .

2. بسالت پور، ا. ،"زيست پالايي خاكهاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي به روش گیاه پالایی." پايان نامه كارشناسي ارشد خاكشناسي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان. ١٣٨6.

3. Pulford, I. D. and C. Watson. "Phytoremediation of heavy metal contaminated land by tree- a review". Environ. Intl. 29: 529-40. 2003.

4. Nedunuri, K. V., R. S. Govindaraju, M. K. Banks, A. P. Schwab and Z. Chen. , "Evaluation of Phytoremediation for field scale degradation of total petroleum hydrocarbons". Environ. Eng. 126(6): 483-490. 2000.

5. Hou, F. S. L., M. W. Milke, D. W. M. Leung and D. J. MacPherson. "Variations in Phytoremediation performance with diesel-contaminated soil. Environ". Technol. 22: 215-222. . 2001.

6 .Huang, X. D, Y. E. Alawi, D. M. Penrose, B. R. Glick and B. M. Greenberg. "A multi process Phytoremediation system for removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from contaminated soil. Environ". Pollut. 130: 465-476. 2004.

7. Hutchinson S. L. , Banks M. K. and Schwab.A. P., "Bioremediation and Biodegradation. Phytoremediation of aged petroleum sludge: Effect of inorganic fertilizer.", Environ. Qual. 30: 395-403. 2001.

8. Komisar, S. J. and J. Park. "Phytoremediation of diesel contaminated soil using alfalfa". Fourth International in Situ and on site Bioremediation Symposium. April 28-may 1, 1997, New Orleans, LA, 3: 331-36. 1997.

٩ - ميرحيدر ح. معارف گياهي، "كاربرد گياهان در پيشگيري و درمان بيماري ها . "دفتر نشر اسلامي، ١٣٧٢.

10- علي احيايي، م. ،" شرح روش هاي تجزيه شيميايي خاك(جلد دوم) نشريه شماره ١٠٢٤"، مؤسسه تحقيقات خاك وآب، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، وزارت كشاورزي، تهران. ١٣٧٦.

11- علي احيايي، م.، بهبهاني زاده ، ع. ا.، "شرح روش هاي تجزيه شيميايي خاك (جلد اول )". نشريه شماره ٨٩٣ ، مؤسسه تحقيقات خاك و آب، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي، وزارت كشاورزي، تهران.١٣٧٢.

12. Hou, F. S. L., M. W. Milke, D. W. M. Leung and D. J. MacPherson. "Variations in Phytoremediation performance with dieselcontaminated soil". Environ. Technol. 22: 215-222. 2001.

13 .Huang, X. D, Y. E. Alawi, D. M. Penrose, B. R. Glick and B. M. Greenberg. "A multi process Phytoremediation system for removal of polycyclic aromatic hydrocarbons from contaminated soil". Environ. Pollut. 130: 465-476. 2004.

14. Hutchinson S. L. , Banks M. K. and Schwab.A. P., "Bioremediation and Biodegradation. Phytoremediation of aged petroleum sludge: Effect of inorganic fertilizer.", Environ. Qual. 30: 395-403. 2001.

15. Palmroth, M. R. T., J. Pichtel and J. A. Puhakka."Phytoremediation of subarctic soil contaminated with diesel fuel". Bioresource Technol. 84: 221-28. . 2002.

16- اوحدي، و. ر. ، سعیدي جم، س .، "تأثیر حضور کربنات بر بازده روش الکتروسینتیک در رفع آلودگی فلزات سنگین از کائولینیت". مقاله پذیرفته شده بر اي انتشار در مجله فنی ومهندسی دانشگاه تربیت مدرس، 1386.

17- Paul, D., and Y. R. Sarma. "Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) mediated root proliferation in black pepper (Piper nigrumL)" . as evidenced through GS Root Software. Arch. Phytopathol. Plant Prot. 39:1-4, 2006.

18- Penrose, D. M., and B. R. Glick. "Methods for isolating and characterizing ACC deaminase containing plant growth-promoting rhizobacteria. Physiol". Plant. 118:10-15, 2003.

19 - Shabanian N. and Cheraghi, CH. "Comparison of phytoremediation of heavy metals by woody species used in urban forestry of Sanandaj city". Iranian Journal of Forest and Poplar Research1(51):154 - 165.. 2013.

20- عابدی کوپایی ج. ، دادمهر ر. ، جولازاده ف. ،" گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی". 1386.

21. Merkl, N., R. S. Kraft and C. Infant. "Phytoremediation of petroleum- contaminated soils in the tropics – Preliminary assessment of the potential of species from eastern Venezuela". Appl. Bot. Food Qual. 78(3):185–192. 2004.

22. Nedunuri, K. V., R. S. Govindaraju, M. K. Banks, A. P. Schwab and Z. Chen. "Evaluation of Phytoremediation for field scale degradation of total petroleum hydrocarbons. Environ". Eng. 126(6): 483-490. 2000.

23- انصاری, م.، صحرائیان م. و بابایی ل. ، "پالایش خاک های آلوده به آلاینده های نفتی به روش زیست پالایی"، پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰.

24- دوستی، ع. ،" پاك سازي خاك آلوده به فلزات سنگین و مواد نفتی با استفاده از روش الکتروکینتیک"، پژوهش دکتراي گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس. 1382.

25- شایگان، ج. ،"تجربیات بدست آمده از آبیاري یک مزرعه آزمایش با فاضلاب تصفیه شده". نشریه کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایران.60-53 ،1378.

26- کریمی ب. ، صالحی وزیری ا. ، طالبی همت آبادی پ. و غلمانی س. ، " مقاله بررسی و مقایسه کارآیی سیستم های نیزار زیر سطحی در تصفیه فاضلاب شهر یزد " ، 1387 .

27- اکبرپور ف. ، صدری ف. و گل علیزاده د. ، " گیاه پالایی خاک های آلوده به برخی فلزات سنگین به وسیله چند گیاه بومی منطقه حفاظت شده ارسباران ". 1391.

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

giyahpalaee_1546723219_2837_1635_1855.zip0.35 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 39,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت
فروشگاه فایل